HJEM

TAKSERING GENERELT

Når kan det vere smart å hyre ein takstmann?
Det enkle svaret er viss eigedom bør verdsettast av ein uavhengig tredjeperson. Det kan vere mange situasjonar i livet som krev slike vurderingar. Under finn du nokre dømer:

  • Ved salg av fast eigedom
  • Ved låneopptak/refinansiering av fast eigedom i bank
  • Ved samlivsbrot
  • For å få oversikt over verdiar i eit dødsbu
  • Viss ektefelle/andre skal kjøpe seg inn i fast eigedom

Luster Landbruk og Taksering AS

Luster Landbruk og Taksering AS vart etablert hausten 2013. Våren 2014 fekk eg lisens på taksering av landbrukseigedomar. Dette har seinare vorte det største arbeidsområdet. Etterkvart skaffa verksemda seg godkjenning til å drive med taksering av hus, hytter, tomtar, bygningsskadar og naturskadar. I starten vart verksemda driven på deltid, men frå 1. september 2018 har det vore fulltidsjobb.