Prisliste

Prisliste

Verditakst av landbrukseigedom frå kr 18 750,- inkl. mva
Landbrukstaksering timebasis
Verdivurdering frå kr 6250,- inkl. mva
Verdi- og lånetakst frå 8750,- inkl. mva
Leilegheiter, hytter og tomtar frå kr 7500,- inkl. mva
Skade- og reklamasjonstakst timebasis
Naturskadetaksering timebasis
Byggelånsoppfølging timebasis
Verdivurdering av buskap og landbruksmaskiner timebasis
Rådgjeving timebasis
Oppdatering av tidlegare utarbeida takstrapport frå kr 3750,- inkl. mva

Køyring, utlegg for ferje osv. kjem i tillegg. Timepris er kr 1500,- inkl. mva. Ta kontakt for pristilbod!