Prisliste

Prisliste

Landbrukstaksering timebasis
Verdivurdering kr 5000,- inkl. mva
Verdi- og lånetakst kr 8000,- inkl mva. for normal einebustad.
Leilegheiter, hytter og tomtar kr 7000,- inkl. mva
Skade- og reklamasjonstakst timebasis
Naturskadetaksering timebasis
Byggelånsoppfølging timebasis
Verdivurdering av buskap og landbruksmaskiner timebasis

Køyring, utlegg for ferje osv. kjem i tillegg. Timepris er kr 1100,- + mva. Ta kontakt for pristilbod!